Finaintel

Follow us on Linked

Koulutus- ja neuvontapalveluiden osa-alueita:

  • Kirjanpito- ja tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös ja -raportointi
  • Yrityksen ja omistajien verosuunnittelu ja veroneuvonta
  • Sisäinen laskenta, budjetointi, rullaava ennusteprosessi jne.
  • Yhtiöoikeudelliset toimenpiteet esim. sulautumiset, jakautumiset, yhtiömuodon muutokset, osakeannit, omistusjärjestelyt yms.
  • Yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin liittyvät asiat kuten esim. osakkeiden tai liiketoiminnan arvonmääritys, Due Diligence-asiat, simulaatiolaskelmat yrityskauppoihin ja –järjestelyihin (esim. miltä yrityskokonaisuus näyttää tiettyjen järjestelyiden seurauksena). Palvelu voi olla esim. yrityksen omaa analyysiä tukevien laskelmien tuottaminen tai yrityksen omien laskelmien verifiointi tai koulutus kyseisissä asioissa
  • Talousjohtamiseen, kannattavuuden parantamiseen, raportoinnin kehittämiseen jne. liittyvä koulutus ja neuvonta. Tällöin yrityksen johtoa tai henkilöstöä koulutetaan tai neuvotaan kehittämään ja/tai johtamaan itse kyseisiä asioita paremmin.

Jokainen koulutus- tai neuvontapalvelu räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Palvelu voi olla esim. yhdelle tai kahdelle henkilölle suunnattua henkilökohtaista koulutus- tai neuvontapalvelua tai se voi olla myös suunnattu suuremmalle joukolle. Oli tilanne ja tarve mikä hyvänsä, palvelu räätälöidään ja suunnitellaan niin, että asiakas saa palvelusta suurimman hyödyn irti. Koulutus- ja neuvontapalvelu voi olla asiakkaan apuna myös alkuperäisen tarpeen lisäksi jatkossakin, aina tarpeen mukaan esim. sparrausta asioiden läpivientiin tms.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut