Finaintel

Follow us on Linked

Talousprosessien kehittäminen

Tehokkaan talousohjauksen ja talousjohtamisen aikaansaamiseksi on yrityksellä oltava tehokkaat ja tarkoitukseen sopivat talousprosessit ja –järjestelmät. Tämä mm. siksi, ettei talousosaston ja talousjohdon kaikki aika mene tehottomien työmenetelmien suorittamiseen ja esim. manuaaliseen työhön tai tiedon turhaan siirtelyyn tai tallentamiseen järjestelmästä toiseen. Jotta yrityksen ulkoinen ja sisäinen laskenta ja talousjohtaminen toimisivat tehokkaasti, on mm. yrityksen järjestelmien toimittava automaattisesti ja työmenetelmien oltava niin jouhevia, että itse tiedon tuottaminen sujuu helposti. Tällöin ihmiset voivat keskittyä tiedon analysoimiseen sen tuottamisen sijaan. Samalla varmistetaan, että tieto on ajantasaista ja yritysjohdon saatavilla silloin kun he sitä tarvitsevat. Finaintelin Talousprosessien kehittäminen –palvelun avulla analysoidaan ja mallinnetaan yrityksen talousprosessit ja –tietojärjestelmät, jotta niitä voidaan kehittää ja automatisoida tehokkuuden aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen talousprosessit ja –järjestelmät kehitetään sellaisiksi, että palvelevat parhaiten yrityksen tarpeita.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut