Finaintel

Follow us on Linked

Kannattavuuden parantaminen

Erityisesti yrityksen kasvaessa nopeasti, on mahdollista että kasvu aiheuttaa haasteita kannattavuudelle. Tämä voi realisoitua esim. pienenevinä katteina tai kasvavina yleiskustannuksina organisaation kasvaessa. Haasteita kannattavuudelle saattaa aiheutua myös muuttuvista tilanteista, esim. myynnin ja volyymin lasku, ostohintojen nouseminen, myytävien tuotteiden markkinahinnan lasku jne. Toisaalta tilanne voi olla myös se, että osa liiketoiminnasta on kannattavaa ja osa ei, mutta ei välttämättä osata sanoa suoraan, että mikä on kannattattavaa ja mikä ei ja mitkä ovat syyt siihen. Finaintelin kannattavuuden parantaminen –palvelun avulla pureudutaan nimenomaan tähän problematiikkaan. Tällöin käydään yrityksen johdon kanssa tilanne läpi ja todetaan syyt ja faktat kannattavuuden epätoivottuun tilaan. Sen jälkeen käydään läpi kaikki asiat ja keinot, joilla niihin voidaan vaikuttaa, eli kääntää kannattavuutta toivotumpaan suuntaan. Samalla käydään läpi myös tavat ja välineet kannattavuuden raportoinnin, kustannuslaskennan, hinnoittelun tms. suhteen ja tarvittaessa näitä työkaluja ja prosesseja kehitetään, jotta ne osaltaan auttaisivat yrityksen johtoa kannattavuuden johtamisessa.

Finaintelin kannattavuuden parantamisen projektin lopputuloksena yrityksen johto saa kaikki mahdolliset tiedot, suunnitelmat, toimenpide-ehdotukset yms. sekä Finaintelin ehdottoman tuen päätösten tekemiseen sekä toimenpiteiden läpiviemiseen. Finaintelin kannattavuuden parantamisen projektit maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti parantuneena pitkän ajan kannattavuudena ja parempana kassavirtana. Projektin tueksi / jatkoksi on mahdollista ottaa myös Finaintelin talousjohtajapalvelu, jonka avulla varmistetaan jatkossakin kannattavuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut