Finaintel

Follow us on Linked

Raportoinnin kehittäminen

Yrityksen johtamisen ja päätöksenteon tueksi yrityksen johto tarvitsee ajantasaista ja relevanttia informaatiota. Tämä mm. siksi, että jotta päätöksenteolla saataisiin aikaan oikeanlaisia vaikutuksia, on yrityksen johdolla oltava tuoreimmat faktat siitä missä mennään ja mitä milläkin päätöksellä saadaan aikaan. Oli sitten kyseessä koko yrityksen johtaminen, yksittäisen liiketoiminnan johtaminen, myynnin johtaminen tms., pätee siihen vanha sanonta: ”Mitä et voi mitata, et voi johtaa”. Raportointi voi olla myös työlästä ja paljon manuaalista työtä vaativaa. Johdon raportoinnin ja vaikka konsolidoinnin tekeminen Excelillä saattaa viedä paljon työaikaa. Finaintelin raportoinnin kehittäminen –palvelu auttaa yrityksen johtoa saamaan päätöksen teon tueksi parempaa, ajantasaisempaa ja relevantimpaa informaatiota. Lisäksi palvelu tähtää saamaan asiakkaalle tehokkaan raportointiratkaisun, jolloin itse raportoinnin toteuttaminen on helppoa ja nopeaa ja ajan voi käyttää tiedon analysointiin. Asiakasta autetaan esim. valitsemaan ja ottamaan käyttöön tai kehittämään jo olemassa olevia tietojärjestelmiä tai laskentamalleja. Palvelu räätälöidään aina jokaiselle asiakkaalle ja sen päämäärä on aina saada yrityksen johdon käyttöön paremmat työkalut ja raportointitavat ja –prosessit paremman informaation saamiseksi päätöksenteon tueksi.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut