Finaintel

Follow us on Linked

Strategisen ohjauksen kehittäminen

Yrityksen laatima liiketoimintastrategia on yrityksen resepti menestykseen. Siinä yrityksen johto on käynyt läpi ja tehnyt valinnat yrityksen suunnasta ja menestyksen kannalta oleellisista asioista toiminnan ja onnistumisen takaamiseksi. Strategian laatimisen lisäksi yrityksen on menestyäkseen jalkautettava strategia. Tämä ei aina olekaan ihan yksinkertainen tehtävä, ja siksi Finaintelin strategisen ohjauksen kehittäminen –palvelu on luotu juuri tätä haastetta silmällä pitäen. Palvelun avulla Finaintel auttaa yritystä määrittelemään strategiset mittarit, joilla strategian jalkauttamisen onnistumista mitataan. Lisäksi määritellään tavat millä näitä mittareita arvotetaan ja mitataan, eli luodaan työkalut ja prosessit strategian jalkauttamisen seurantaan ja mittaamiseen. Lisäksi on usein tuloksellista sitoa strategisten tavoitteiden, –siis strategisten mittareiden tavoitearvojen, toteutuminen ihmisten palkitsemiseen.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut