Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista
Follow us on Linked

Erityistilintarkastukset

Erityistilintarkastuksia voidaan tehdä useisiin eri tarkoituksiin. Näitä ovat esim. kun yhtiö menee konkurssiin ja halutaan selvittää, onko esim. yhtiön vastuuhenkilöiltä haettavissa takaisinsaantilain perusteella korvauksia. Tällöin voidaan suorittaa konkurssiperän erikoistarkastus. Suoritetusta tarkastuksessa tilintarkastaja antaa tarkastuskertomuksen ja tarvittaessa toimii todistajana tuomioistuimessa. Lisäksi osakeyhtiössä voidaan vaatia osakeyhtiölain mukaisen erityisen tarkastuksen teettämistä, mikäli yhtiökokouksessa ehdotusta kannattaa vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Tällöin ehdotusta kannattaneet osakkaat voivat hakea erityisen tarkastuksen teettämistä Aluehallintoviranomaiselta. Tehdystä erityisestä tarkastuksesta tilintarkastaja antaa lausunnon yhtiökokoukselle. Myös muunlaisia tarkastuksia voidaan teettää vapaaehtoisesti, tällöin vain määritellään toimeksianto eli mitä tarkastetaan ja mistä annetaan lausunto tai raportti. Tällöin toimeksiantaja voi olla esim. yhtiön johto tai hallitus. Tilintarkastaja suorittaa toimeksiannon ohjeiden mukaan ja antaa lausunnon juuri niistä asioista mistä on sovittu.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia toimeksiantoja ja asiakkaita meillä on.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut