Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista
Follow us on Linked

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus on lailla sekä kansainvälisillä tilintarkastusalan standardeilla säädeltyä toimintaa, joka hyödyttää sekä yritystä että yhteiskuntaa. Tilintarkastuksella varmistetaan, että yrityksen kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto ovat hoidettu asianmukaisella tavalla ja ettei niissä piile yrityksen kannalta yllättäviä riskejä. Tilintarkastaja on yritykselle hyvä ja luotettu kumppani, joka tilintarkastuksen yhteydessä antaa tarvittaessa myös yrityksen johdolle neuvoja ja informaatiota asioista, mitkä hän näkee tärkeiksi. Tilintarkastaja ei siis vain valvo yritystä vaan tilintarkastuksella on tarkoitus luoda lisäarvoa yritykselle hyvän yhteistyökumppanuuden kautta. Finaintel Oy tarjoaa KHT-tilintarkastuspalveluita ja toimeksiantomme suoritetaan aina hyvän tilintarkastustavan ja kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti ja suunnitellaan niin, että ne toteutetaan tehokkaasti. Yrityksen kannattaa aina valita tilintarkastaja, sillä auktorisoidun tilintarkastajan vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus kertoo mm. rahoittajien suuntaan, että yrityksen asiat ovat kunnossa.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia toimeksiantoja ja asiakkaita meillä on.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut