Lataa opas kuinka optimoida talousjohtamisesta saatava hyöty ja maksimoida yrityksen tulos ja kassavirta »

Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista

Laskentapalvelu

Laadukkaasti hoidettu taloushallinto on kaiken talousohjauksen pohja ja perusta. Jotta yrityksen ja liiketoimintojen lukuja voidaan parhaiten analysoida ja tehdä niistä johtopäätöksiä, pitää mm. kirjanpidon ja palkanlaskennan olla hoidettu hyvin ja oikein. Kirjanpidon tuotot ja kulut pitää olla oikein jaksotettu, mahdolliset projektit pitää olla tuloutettu oikein ja tiedon pitää olla ajantasaista. Samoin kustannuspaikka- tai projektitiedot pitää olla kirjattu täsmällisesti. Jokaisella toimialalla on lisäksi omat kuvionsa ja lainalaisuutensa ja niiden ymmärrys on tärkeää, jotta taloushallinnon prosessit ja kirjaukset saadaan menemään oikein ja tehokkaasti. Taloushallinnon tiedon pitää syntyä sujuvasti, mahdollisimman automaattisesti ja nopeasti, mutta myös virheettömästi.

Finaintelin laskentapalvelu on vastaus edellä mainittuihin haasteisiin. Meillä on pitkä ja vankka kokemus eri toimialojen ja erilaisten yritysten taloushallinnosta. Me haluamme automatisoida asiakkaiden taloushallinnon prosessit mahdollisimman pitkälle, mutta pitäen koko ajan ajatuksen mukana, jotta asiakkaiden talousinformaatio on mahdollisimman relevanttia päätöksentekoa varten. Finaintelin laskentapalvelun avulla varmistetaan, että asiakkaiden luvut valmistuvat aikataulussa ja ovat oikein. Me laadimme kirjanpidon ja tilinpäätökset aikataulussa ja lakien ja määräysten mukaan asiakkaiden toiveet huomioiden. Erityistoiveita voi olla esim. osatuloutukseen perustuva tilinpäätös tai IFRS-tilinpäätös tai vaikka siirtyminen PMA-tilinpäätöksestä KPA:n noudattamiseen. Palkanlaskenta hoidetaan työsopimusten, lakien ja työehtosopimusten mukaan, asiakkaan toiveet huomioiden. Meille on tärkeää, että asiakkaiden veroasiat on hoidettu jämptisti lakien ja asetusten mukaan, mutta olemme myös asiakkaiden kanssa tekemässä yritysten ja yrittäjien verosuunnittelua, jotta veroja maksettaisiin vain sen verran mitä kuuluu, eikä yhtään enempää. Myös konsernien verosuunnittelu on meille hyvin tuttua.

Meille on tärkeää, että palvelu räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin. Siksi emme ole lukinneet toimintaamme kiinni mihinkään tiettyyn taloushallinnon järjestelmään, jota asiakkaiden on pakko käyttää. Meillä on vankka kokemus yleisimmistä taloushallinnon järjestelmistä, mm. Procountorista ja Netvisorista, mutta myös esim. asiakkaiden omat toiminnanohjausjärjestelmät ovat meille ok. Tärkeintä on, että asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellaan taloushallinnon prosessit niin, että ne tukevat asiakkaan toimintaa parhaiten. Myös raportointi suunnitellaan asiakkaiden kanssa yhdessä, jotta asiakas saa siitä relevantin informaation liiketoiminnan ohjaamista varten.

Finaintelin laskentapalvelu voi olla myös vastaus johonkin tiettyyn spesifiin laskentatarpeeseen. Esim. jos yrityksen talousosastolla ei ole aikaa tai resursseja laatia konsernitilinpäätöstä tai se tarvitsee apua IFRS- tai KPA-tilinpäätöksen tai vaikkapa rahoituslaskelman laatimiseen. Laskentapalvelu voi olla ratkaisu myös esim. budjetin tai kustannuslaskennan laatimiseen.

Asiakaslupauksemme on, että Finaintelin palvelut maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Ja koska me haluamme vain tyytyväisiä asiakkaita, annamme palveluillemme 100 % asiakastyytyväisyystakuun. Tämä tarkoittaa sitä, että maksat palveluista vasta kun olet tyytyväinen. Ja jos et ole tyytyväinen, et maksa mitään. Meille asiakastyytyväisyys on kaiken toiminnan ehdoton edellytys. 

Ota yhteyttä ja sovitaan täysin maksuton palaveri teidän taloushallinnon tarpeista keskusteluun. Voimme antaa sinulle täysin sitoumuksettoman ehdotuksen miten Finaintelin laskentapalvelun kautta taloushallinto olisi mahdollista järjestää ja mitä hyötyjä siitä saataisiin.

Käy myös katsomassa referensseistä, millaisia toimeksiantoja olemme tehneet asiakkaillemme.

Koulutus- ja
neuvontapalvelut