Finaintel

Follow us on Linked

Talousjohtajapalvelu

Kasvuyrityksessä ja/tai pk-yrityksessä on yleensä aina tärkeitä kysymyksiä, jotka määrittävät yrityksen tulevaisuutta ja taloudellista menestystä ja joihin yrityksen johdon tulee ottaa kantaa. Näitä voivat olla esim. kasvustrategia, hinnoittelu, päätökset kustannusrakenteen suhteen, yrityskaupat, päätökset henkilöstön suhteen (kuten rekrytoinnit, irtisanomiset, lomautukset), rahoitusrakenne ja rahoittajasuhteet, säästöohjelmat, taloudellinen suunnittelu ja toimenpidesuunnitelmat jne. Nämä kaikki sekä muut päätökset ovat sellaisia, mihin yrityksen johdon on osattava ottaa kantaa oikeisiin faktoihin ja oletuksiin perustuen ja vietävä yritystä määrätietoisesti eteenpäin, jotta yritys menestyisi.

Talousjohtaja auttaa yrityksen johtoa näkemään faktat ja johtopäätökset sekä toimenpidevaihtoehtojen vaikutukset. Talousjohtaja on toimitusjohtajalle tuki ja sparraaja, joka auttaa toimitusjohtajaa näkemään tietotulvan ja lukujen läpi, mihin suuntaan laivaa pitää ohjata, jotta päästään mahdollisimman lähelle asetettuja tavoitteita sekä kirkastamaan suuntaa ja yrityksen visiota entisestään. Talousjohtaja auttaa yritystä menestymään paremmin ja saavuttamaan asetetut taloudelliset tavoitteet.

Kasvuyrityksessä / pienyrityksessä ei kuitenkaan usein ole taloudellisesti järkevää / mahdollista palkata täysipäiväistä talousjohtajaa, koska ammattitaitoisen talousjohtajan työsuhteen vuosikustannukset nousevat helposti liian suureksi. Finaintelin talousjohtajapalvelu on tuotteistettu nimenomaan kasvuyrityksen / pienyrityksen tarpeisiin ilman, että yrityksen tarvitsee sitoutua rekrytointiin ja suuriin vuosikustannuksiin. Palveluun räätälöidään juuri ne osa-alueet, mitkä yritys näkee tärkeiksi ja palvelu resurssoidaan juuri niin, että se antaa asiakkaalle parhaimman mahdollisen kustannus-hyötysuhteen.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Kokeile talousjohtajapalvelumme ilmaiseksi. 

Kokeile talousjohtajapalvelumme ilmaiseksi. Palvelumme on tuotteistettu niin, että asiakkaamme saavat siitä suurimman mahdollisen taloudellisen hyödyn. Kokeillaksesi sinun ei tarvitse sitoutua mihinkään, eikä sinun tarvitse maksaa mitään, ennen kuin olet tyytyväinen. Kokeilussa ei ole siis mitään riskiä ja voit lopettaa sen koska tahansa. Asiakaslupauksemme on, että Finaintelin palvelut maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Voit siis ainoastaan hyötyä siitä. Ota yhteyttä ja aloita kokeilu.

Koulutus- ja
neuvontapalvelut