Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista
Follow us on Linked

Arvonmääritys

Yrityksen tai liiketoiminnan käypä arvo saatetaan joutua tai haluta määrittää mm. yrityskauppatilanteita tai vaikka sukupolven vaihdostilanteita varten. Arvonmäärityksen tavoite ja näkökulma vaihtelee sen mukaan, mikä tilanne on. Esim. jos kyseessä on sukupolven vaihdos, näkökulma saattaa olla puhtaasti verotuksellinen, tai jos esim. pakottavasta tarpeesta yritys pitää likvidoida, voi näkökulma olla taseen mukainen realisointiarvo. Jos taas toisistaan riippumattomien osapuolten välillä halutaan saada aikaan esim. yrityskauppa josta ostaja saa mahdollisimman lähelle liiketoiminnan todellisen taloudellisen arvon, on yleensä arvonmäärityksen tavoitteena tulevaisuuden odotukset huomioon ottavia yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä käyttäen liiketoiminnan käyvän arvon määrittäminen. Lisäksi arvonmääritys saatetaan joutua tekemään myös puhtaasti tilinpäätöstarkoituksiin, esim. IFRS:n mukaisten arvonalennustestausten suorittamiseksi tai esim. yrityskauppatilanteissa tase-erien käypien arvojen määrittämiseksi. Finaintelin arvonmääritystoimeksiannot suunnitellaan ja toteutetaan aina niin, että niitä tarkastellaan tarkoituksenmukaisesta näkökulmasta ja niin että ne toteutetaan käyttäen siihen soveltuvia yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut