Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista
Follow us on Linked

Due Diligence

Yritysostotilanteessa ostajan intressinä on varmistua mm. siitä, että ostettava yritys on kunnossa, eikä siihen liity mitään odottamattomia riskejä tai vastuita ja että esitetty taloudellinen informaatio on asianmukaista. Due Diligence –toimeksiannon tarkoitus on antaa yrityskaupasta päätöksiä tekeville tahoille riittävä ymmärrys ja objektiivisesti kerätty tieto yritysostokohteesta. Myös myyjäosapuoli saattaa teettää Due Diligence –toimeksiannon tukeakseen myytävän yrityksen myyntiargumentteja. Due Diligenceen kuuluu tavallisesti ainakin kolmen eri osa-alueen, eli talous- (Financial Due Diligence), verotus- (Tax Due Diligence) ja juridisten (Legal Due Diligence) asioiden tarkastus ja varmistus. Sisältö ja osa-alueet määritetään kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Suoritetusta Due Diligencesta annetaan toimeksiantajalle erityinen raportti tai eri osa-alueiden raportit, jo(i)ssa esitetään Due Diligencen aikana tehdyt havainnot. Finaintelin Due Diligence –toimeksianto suunnitellaan ja toteutetaan aina niin, että se tehdään riittävässä laajuudessa ja oikeasta näkökulmasta sen tavoitteisiin nähden, jotta kohteesta saadaan riittävä oleellinen informaatio.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut