Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista
Follow us on Linked

Investoinnin kannattavuus- ja rahoitusanalyysi

Investointihankkeen kannattavuus- ja rahoitusanalyysi on tarkoitettu tilanteisiin, jossa yritys on tekemässä jotain investointia kuten yritysosto, yritystoiminnan alkuinvestointi, liiketoimintakauppa, liiketoiminnan laajennus tms. ja useasti myös hakemassa rahoitusta hankkeelleen. Finaintel asiantuntijakumppanina tekee yritykselle investointikohteesta ja sen liiketoiminnasta kannattavuus- ja rahoitusanalyysin, jossa käydään toimeksiannosta riippuen läpi mm. kohteen liiketoiminta, sen kannattavuuteen vaikuttavat asiat sekä rahoitustarve ja kassavirran riittävyys. Analyysissä otetaan kantaa myös toimialan vastaaviin lukuihin, jotta yrityksen luvuille saadaan looginen vertailukohta sekä tehdään esim. herkkyys-/skenaarioanalyysiä, jotta nähdään miten parametrien muutokset vaikuttavat lopputulokseen. Yritys ja mahdollisesti myös rahoittaja saavat käyttöönsä kattavan raportin analyysistä, jonka tarkoitus on auttaa yritystä suunnittelemaan investointihanketta ja sen kohteena olevaa liiketoimintaa, ja rahoittajaa analysoimaan rahoitettavaa kohdetta. Finaintelin investoinnin kannattavuus- ja rahoitusanalyysi suunnitellaan ja tehdään niin, että yritys saa siitä suurimman hyödyn investointihankkeeseensa.

Käy katsomassa referensseistä, millaisia tuloksia olemme toimittaneet asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy palvelustamme lisää!

Koulutus- ja
neuvontapalvelut