Lataa opas kuinka optimoida talousjohtamisesta saatava hyöty ja maksimoida yrityksen tulos ja kassavirta »

Finaintel

Katso asiakasvideot toimeksiannoista

Mm. seuraavat aihealueet kuuluvat ydinosaamiseemme: 

 • Yrityksen liiketoimintastrategiasta johdettavien ohjaustarpeiden määrittäminen, mittarointi ja yhdistäminen ihmisten palkitsemiseen ja johtamiseen
 • Yrityksen kannattavuuden parantaminen ja kannattavuuden johtamisen kehittäminen
 • Sisäisen laskennan ja raportoinnin kehittäminen
 • Prosessien ja tietojärjestelmien tehostaminen ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja analysointi, liiketoiminnan tukeminen ja sparraaminen talousjohtamisen keinoin
 • Business Intelligence –järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen
 • Johtoryhmätyöskentely ja sen kehittäminen strategisen talousohjauksen keinoin
 • Yritysostot, investointihankkeet ja yritysjärjestelyt sekä niiden analysointi
 • Rahoitusjärjestelyt
 • Liiketoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden ja konsernien tilintarkastus
 • Vaativien sisäisen ja ulkoisen laskennan haasteiden ratkaiseminen

Vaikkemme olekaan rajanneet toimintaamme vain tietyillä toimialoilla toimiviin yrityksiin, meillä on toimialaosaamista mm. seuraavilta aloilta: 

 • Tukkukauppa
 • Vähittäiskauppa
 • Valmistusteollisuus
 • ICT
 • Asiantuntijapalvelut ja muu palveluliiketoiminta
 • Ravintola-ala
 • Kiinteistö- ja arvopaperisijoitustoiminta
 • Rakennusala
 • Kuljetus- ja huolinta-ala